Nieruchomości w Karpaczu

Pensjonat w Karpaczu

Pensjonat do rozbudowy w idealnej lokalizacji

Oferujemy państwu pensjonat przedwojenny o bardzo ładnej architekturze, położony w bardzo urokliwym miejscu Karpacza, w ścisłym jego centrum, a jednocześnie z dala od zgiełku miejskiego, przy lesie oraz dwóch potokach górskich, między dwoma znanymi stokami narciarskimi wraz z aktualnym pozwoleniem na rozbudowę.

Poznaj 23 powody dla których warto zainwestować w tą nieruchomość.

Poniżej oraz w menu przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości. Jeśli dane te są niewystarczające to prosimy o kontakt.

Wizualizacja obiektu po rozbudowie

Projekt nieruchomości w Karpaczu

Karpacz ul. Parkowa 14

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące projektu budowlanego "Przebudowy i rozbudowy budynku hotelowo-pensjonatowego" w zakres, którego wchodzi kompletna dokumentacja budowlana składająca się z części opisowej i rysunkowej, wymagana przez organy administracji budowlanej. Szczegółowy projekt budowlany do pobrania tutaj.

Funkcja i forma nieruchomości

Na terenie działki zaprojektowano przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku pensjonatowego wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej. Po planowanej przebudowie będzie on użytkowany jako budynek hotelowy.

Projektowaną rozbudowę istniejącego budynku usytuowano z uwzględnieniem ustalonych w planie miejscowym linii zabudowy i innych szczegółowych warunków: konfiguracji terenu, uwarunkowań funkcjonalnych, widokowych oraz możliwości najkorzystniejszego oświetlenia pomieszczeń użytkowych.

Ze względu na szereg ograniczeń wynikających z ukształtowania terenu, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz odnośnych przepisów technicznych, projektowaną rozbudowę ukształtowano w formie podłużnej bryły dobudowanej do północnej części budynku istniejącego i rozciągającego się wzdłuż działki w kierunku północnym.

Istniejący budynek podlegał będzie przebudowie. Część rozbudowywana składać się będzie z dwóch obiektów: nowego skrzydła istniejącego budynku, posadowionego na tym samym poziomie co budynek istniejący i o identycznej z nim wysokości i ilości kondygnacji naziemnych, oraz żelbetowej konstrukcji oporowej, stanowiącej zadaszenie miejsc postojowych (garaż otwarty) posadowionej na wypłaszczeniu w dolnej części działki. Oba budynki: istniejący wraz z częścią rozbudowywaną oraz garaż, będą połączone łącznikiem pionowym/szybem, mieszczącym klatkę schodową z windą. Miejsca postojowe (garaż), będą zadaszone zagłębioną w skarpie terenu, żelbetową konstrukcją oporową, której strop zostanie zasypany ziemią, zgodnie z istniejącym ukształtowaniem terenu oraz zagospodarowany jako teren zielony.

Poza projektowaną rozbudową na terenie działki przewidziano zmianę ukształtowania terenu w sąsiedztwie istniejącego budynku w południowej części działki. Związane jest to z podwyższeniem części istniejącego muru oporowego o około 140 cm oraz wyrównaniem terenu do tego poziomu. Przewidywana jest również likwidacja istniejących zdewastowanych schodów terenowych, rekultywacja pozostałego po nich terenu w formie naturalnego terenu zielonego.

Nieruchomości w Karpaczu

Budynek istniejący jest budynkiem o wartościach architektonicznych podlegających ochronie. Przebudowa budynku nie będzie miała wpływu na jego zewnętrzny wygląd. Budynek ten pozostawiono praktycznie w całości bez zmian, z wyłączeniem elewacji północnej, do której przylega część dobudowywana. Jest to zresztą najmniej atrakcyjna architektonicznie elewacja budynku zupełnie pozbawiona detali. Budynek ten będzie przebudowywany i znajdą się w nim apartamenty hotelowe o podwyższonym standardzie użytkowym, wyposażone oprócz łazienki w aneksy kuchenne. Znajdzie się w nim łącznie 5 apartamentów. Budynek jest podpiwniczony, w piwnicy znajduje się istniejąca kotłownia gazowa, która będzie przebudowana dla nowych potrzeb, oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Rozbudowywaną część obiektu dostosowano do istniejącego budynku w zakresie charakteru ukształtowania, elementów wystroju, detalu i użytych materiałów. Główny korpus budynku stanowi prostopadłościenna bryła na rzucie trapezu, przekryta dwuspadowym dachem – mieścić on będzie główną funkcję hotelową obiektu. Zaprojektowano w nim główny hol wejściowy oraz komunikację pionową budynku, składającą się z klatki schodowej i windy osobowo-towarowej, obsługującą wszystkie kondygnacje budynku i schodzącą do poziomy parkingu położonego w dolnej części działki. Na stropodachu nad hotelem przewidziano zainstalowanie turbiny wiatrowej służącej wytwarzaniu, w sposób ekologiczny, energii elektrycznej, która zaspokoi znaczną część potrzeb obiektu w tym zakresie. Hol wraz ze schodami i windą łączy istniejąca część obiektu oraz rozbudowywaną, w której na kondygnacjach naziemnych, zaprojektowano pokoje hotelowe w ilości 15. W podpiwniczeniu zlokalizowano część gastronomiczno-rekreacyjną, składającą się z sali wielofunkcyjnej (konferencyjnej), restauracyjnej wraz z zapleczem kuchennym oraz sanitarnym i techniczno-gospodarczym. Sala wielofunkcyjna wraz z przylegającymi pomieszczeniami służyć będzie między innymi do prowadzenia zajęć plastycznych związanych z twórczością ceramiczną. Ma to istotny związek ze sposobem zaprojektowania elewacji wschodniej części rozbudowywanej nieruchomości. Jest to elewacja podlegająca istotnym ograniczeniom ze względu na sąsiedztwo lasu i związaną z tym konieczność zachowania wymagań pożarowych. Powoduje to istotne ograniczenie możliwości sytuowania w tej elewacji okien bądź przeszkleń, ze względu na koszt takich elementów spełniających wymagania p.poż. Nie jest to zresztą rozwiązanie korzystne, choćby ze względów widokowych i nasłonecznienia, ponieważ ta część elewacji jest ściśle zasłonięta i zacieniona przez ścianę lasu porastającego przyległe wzgórze Pohulanka. W związku z taką sytuacją postanowiono przeznaczyć powierzchnię tej elewacji, która byłaby dość monotonna, na stworzenie instalacji plastycznej, która będzie stworzona z elementów ceramicznych, powstających na warsztatach ceramicznych w obiekcie. Byłaby to elewacja "żyjąca", której podstawowy zarys powstałby na początku po otwarciu obiektu i byłby rozwijany stopniowo do uzyskania stanu docelowego, w miarę pozyskiwania kolejnych elementów. Elementem bazowym byłyby: "strumień" (rynna) biegnąca swobodnie z góry na dół elewacji oraz naniesiony kolorami zarys całego zamierzenia. Całe zamierzenie pozwoliłoby znacznie podnieść atrakcyjność potencjalnie mało ciekawej elewacji, a także całego obiektu i stać się znaną atrakcją Karpacza.

Dostosowanie nieruchomości do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Bryła budynku stanowi kontynuację zabudowy istniejącej w sąsiedztwie, tak w zasadzie kształtowania bryły jak i zastosowanych detalach takich jak:

  1. wysokość budynku oraz kąty nachylenia dachu,
  2. elementy reprezentacyjnego wystroju: werandy, balkony, tarasy, wieżyczka,
  3. materiały użyte do wykończenia zewnętrznego – tynki, drewno, ceramika,
  4. ilość i wielkość otworów okiennych oraz podziały stolarki okiennej,

Zaprojektowany obiekt jest zharmonizowany bryłą oraz wyskością z okoliczną zabudową i spełnia wymagania zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki, na której jest usytuowany.